Toplu Kolay Mesaj - Grup Sms

Android 用の Toplu Kolay Mesaj - Grup Sms


    発行者 AdardA に 2017-03-14

  • ライセンス: フリーウェア | 言語: 日本語 | 現在のバージョン: 2.1.2 | ファイルサイズ: 19.16 MB

  • ダウンロード リンク何が面白いのか?

1. * İstediğiniz konuda toplukolaymesaj@gmail. com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. * Grup oluşturun, rehberinizdeki dilediğiniz kişileri oluşturduğunuz gruba ekleyerek toplu mesaj gönderin! * Basit ve hızlı ekranları sayesinde; özel günlerde yada duyuru yapmak istediğinizde; göndermek istediğiniz mesajı yada uygulama içeriğinde kayıtlı hazır mesajlardan birini seçerek, istediğiniz gruba toplu olarak gönderebilirsiniz. * Uygulama ile mesaj gönderilirken operatörünüzün size sunduğu mesaj hakkı kullanılmaktadır. * Mesaj gönderim aşamasında IOS mesajlaşma yapısı kullanılmaktadır.Toplu Kolay Mesaj - Grup Sms APK をダウンロード

アンドロイド用の Toplu Kolay Mesaj - Grup Sms をダウンロード  アンドロイド用の Toplu Kolay Mesaj - Grup Sms をダウンロード  アンドロイド用の Toplu Kolay Mesaj - Grup Sms をダウンロード  アンドロイド用の Toplu Kolay Mesaj - Grup Sms をダウンロード  アンドロイド用の Toplu Kolay Mesaj - Grup Sms をダウンロード  ダウンロード Toplu Kolay Mesaj - Grup Sms わずか4ステップでapk: ↲


ステップ 1: ダウンロード Toplu Kolay Mesaj - Grup Sms デバイスに

下記のダウンロードミラーを使用して、今すぐこれを行うことができます。 その 99%の動作保証 。 ファイルをコンピュータにダウンロードする場合は、必ずそれをあなたのAndroidデバイスに移動してください  


ステップ2:あなたのデバイス上でサードパーティのアプリを許可する。

をインストールする Toplu Kolay Mesaj - Grup Sms, サードパーティのアプリが現在インストールソースとして有効になっていることを確認する必要があります。 [メニュー]> [設定]> [セキュリティ]> []をクリックし、[不明なソース]をオンにして、Google Playストア以外のソースからアプリをインストールできるようにします。


ステップ3:ファイルマネージャに移動する

あなたは今見つける必要があるでしょう Toplu Kolay Mesaj - Grup Sms ダウンロードしたファイル.
あなたがいったん見つけたら、 Toplu Kolay Mesaj - Grup Sms ファイルをクリックしてクリックすると、通常のインストールプロセスが開始されます。 何かを求められたら、 [はい] をタップします。 ただし、画面上のすべてのプロンプトを必ず読んでください。.


ステップ4:お楽しみください。

Toplu Kolay Mesaj - Grup Sms があなたの携帯にインストールされました。 楽しむ!


ダウンロードソース

ダウンロードリンク 1 ↲


新着情報 Toplu Kolay Mesaj - Grup Sms v2.1.2


  • 発売日: 2017-03-14
  • 現在のバージョン: 2.1.2
  • ファイルサイズ: 19.16 MB
  • 開発者: AdardA
  • 互換性: iOSが必要です 9.0 以降 or Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Android P 9.0 or later

* İstediğiniz konuda toplukolaymesaj@gmail.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. * * Grup oluşturun, rehberinizdeki dilediğiniz kişileri oluşturduğunuz gruba ekleyerek toplu mesaj gönderin! * Basit ve hızlı ekranları sayesinde; özel günlerde yada duyuru yapmak istediğinizde; göndermek istediğiniz mesajı yada uygulama içeriğinde kayıtlı hazır mesajlardan birini seçerek, istediğiniz gruba toplu olarak gönderebilirsiniz. * Uygulama ile mesaj gönderilirken operatörünüzün size sunduğu mesaj hakkı kullanılmaktadır. * Mesaj gönderim aşamasında IOS mesajlaşma yapısı kullanılmaktadır. TEMEL ÖZELLİKLER * Grup oluşturma, düzenleme, silme * Rehberden dilediğiniz kişileri gruba ekleme * Gruplarınıza toplu olarak mesaj gönderimi * Hazır kutlama mesajları * Yazdığınız mesajı kaydetmeのようなアプリ - Toplu Kolay Mesaj - Grup Sms
AdardA によるアンドロイドアプリ